Tuyển sinh du học Hàn Quốc

Đăng ngày 13/03/2017 6:48 PM

Tuyển sinh du học Hàn Quốc

Chi tiết »

Tuyển sinh các lớp học tiếng Hàn

Đăng ngày 12/03/2017 4:58 PM

 Trung tâm đào tạo và Hợp quốc tế -Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Hòa Bình Hà Nội hợp tác với nhiều trường đại học lớn và danh tiếng của Hàn Quốc (Chunnam, Inha, Deajin, CheongJu,…) ;  Thông báo tuyển sinh các lớp học tiếng Hàn:

Chi tiết »

Tuyển sinh các lớp học tiếng Hàn

Đăng ngày 13/03/2017 6:49 PM

Trung tâm đào tạo và Hợp tác quốc tế -Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Hòa Bình Hà Nội hợp tác với nhiều trường đại học lớn và danh tiếng của Hàn Quốc (Chunnam, Inha, Deajin, CheongJu,…) ;  Thông báo tuyển sinh các lớp học tiếng Hàn:

Chi tiết »

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông theo phương thức tích lũy tín chỉ

Đăng ngày 03/03/2017 8:54 PM

Trường đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh hệ liên thông năm 2017 như sau:

Chi tiết »

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Đăng ngày 21/02/2016 5:57 PM

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Hòa Bình

Chi tiết »

Tuyển sinh hệ Đại học liên thông đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ

Đăng ngày 01/07/2015 8:46 AM

Viện Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Hòa Bình Tuyển sinh chương trình đào tạoliên thông từ TC (CĐ) lên Đại học theo phương thức tích lũy tín chỉ.

Chi tiết »
Đăng ký học trực tuyến
 Hotline: 01687.488.879 - 0868.090.386

 

  Video

 

 

 

 

 

Sinh viên ngành PR đi thực tế Cập nhật ngày 27/05/2019 1:59 PM
Ngày hội tuyển sinh Cập nhật ngày 29/03/2018 3:25 PM
Tuyển sinh hệ đào tạo Liên thông Cập nhật ngày 15/03/2018 11:15 PM
Thông báo Tuyển sinh Cập nhật ngày 15/03/2018 11:12 PM
Kỹ thuật dựng phim chuyên nghiệp Cập nhật ngày 16/04/2016 9:48 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 16/04/2016 5:32 PM
  Liên kết website