Chức năng, nhiệm vụ & Quyền hạn

Đăng ngày 14/06/2015 4:29 PM

Lĩnh vực hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng phát triển công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin khoa học công nghệ, tư vấn, hợp tác trong nước và quốc tế;

- Tham gia đào tạo và liên kết đào tạo nhân lực về kinh tế, công nghệ thông tin và truyền thông.

- Thực hiện cá́c chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ  ngoại ngữ, tin học và truyền thông.

Chức năng - nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, truyền thông.

- Đề xuất, thực hiện các giải pháp phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

- Thông tin, tư vấn sử dụng phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn về Công nghệ thông tintruyền thông đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ hàng năm cùng nhà trường về phát triển, bồi dưỡng, đào tạo  nguồn nhân lực, gắn nghiên cứu khoa học với giáo dục đào tạo.

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức nhằm phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ và tay nghề cao.

- Tham gia đào tạo và liên kết với các tổ chức để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

IITC

Đăng ký học trực tuyến
 Hotline: 01687.488.879 - 0868.090.386

 

 

 

  Liên kết website