Chức năng, nhiệm vụ của Viện Công nghệ TT và Truyền thông

Đăng ngày 07/05/2018 11:43 PM

Lĩnh vực hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng phát triển công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin khoa học công nghệ, tư vấn, hợp tác trong nước và quốc tế;

- Tham gia đào tạo và liên kết đào tạo nhân lực về kinh tế, công nghệ thông tin và truyền thông.

- Thực hiện cá́c chương trình đào tạo ngắn hạn về công nghệ thông tin và truyền thông.

Chức năng - nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

- Đề xuất, thực hiện các giải pháp phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

- Thông tin, tư vấn sử dụng phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn về Công nghệ thông tintruyền thông đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ hàng năm cùng nhà trường về phát triển, bồi dưỡng, đào tạo  nguồn nhân lực, gắn nghiên cứu khoa học với giáo dục đào tạo.

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức nhằm phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ và tay nghề cao.

- Tham gia đào tạo và liên kết với các tổ chức để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

IITC

Đăng ký học trực tuyến
 Hotline: 01687.488.879 - 0868.090.386

 

  Video

 

 

 

 

 

Sinh viên ngành PR đi thực tế Cập nhật ngày 27/05/2019 1:59 PM
Ngày hội tuyển sinh Cập nhật ngày 29/03/2018 3:25 PM
Tuyển sinh hệ đào tạo Liên thông Cập nhật ngày 15/03/2018 11:15 PM
Thông báo Tuyển sinh Cập nhật ngày 15/03/2018 11:12 PM
Kỹ thuật dựng phim chuyên nghiệp Cập nhật ngày 16/04/2016 9:48 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 16/04/2016 5:32 PM
  Liên kết website