Sinh viên Khoa PR đi thực tế môn học

Đăng ngày 18/05/2018 1:52 PM

Sinh viên K10 Khoa PR đi thực tế môn học Cơ sở Văn Hóa Việt Nam tại Làng Văn Hóa các Dân tộc Việt Nam

    Để nang cao kỹ năng thực tế, tìm hiệu về văn hóa dân tộc các vùng miền, sinh viên Khoa PR&C khóa 10 đi kiến tập tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

                     Lớp PR-K10 đi thực tế môn học tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Đăng ký học trực tuyến
 Hotline: 01687.488.879 - 0868.090.386

 

  Video

 

 

 

 

 

Sinh viên Khoa PR đi thực tế môn học Cập nhật ngày 18/05/2018 1:52 PM
Ngày hội tuyển sinh Cập nhật ngày 29/03/2018 3:25 PM
Tuyển sinh hệ đào tạo Liên thông Cập nhật ngày 15/03/2018 11:15 PM
Thông báo Tuyển sinh Cập nhật ngày 15/03/2018 11:12 PM
Kỹ thuật dựng phim chuyên nghiệp Cập nhật ngày 16/04/2016 9:48 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 16/04/2016 5:32 PM
  Liên kết website